WHITE TAILED TOURS
birding trips in and around the Netherlands
arend Vogelreizen naar Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden Falsterbo. Ook met eigen gezelschap. www.hkrc.nl

Welkom bij White Tailed Tours

lieuwe van welie White Tailed Tours organiseert excursies naar goede vogelgebieden in het noorden van Nederland. Zo kunnen het Fochteloërveen, het Lauwersmeer, Schiermonnikoog en de Dollard worden bezocht. Naar deze gebieden worden privé-excursies georganiseerd. In principe wordt per gebied een vast programma gevolgd, maar wij streven ernaar maatwerk te leveren. In overleg kan een individueel programma worden gemaakt, aangepast aan uw wensen.

Naast de privé-excursies worden er ook meerdaagse excursies aangeboden. Zo gaan we met zeetjalk 'de Confiance' naar Vlieland en naar Rottumeroog.

De excursies zijn laagdrempelig en kunnen zowel individueel als voor kleine groepen worden aangeboden. De informatie die door de gids wordt gegeven wordt afgestemd op de wensen en het niveau van de deelnemers. Het zijn in de eerste plaats vogel-excursies, maar er wordt ook aandacht besteed aan vlinders, libellen, reptielen, amfibieën en flora.

De naam White Tailed Tours draagt een deel van de Engelse vertaling van de Zeearend: White Tailed Eagle. Lieuwe van Welie hééft iets met deze machtige roofvogel. Iedere keer weer als hij er een ziet is hij diep onder de indruk. En wie had zes, zeven jaar geleden durven dromen dat deze toppredator in Nederland zou gaan broeden? Welnu, de soort broedt in Nederland! Sinds 2007 in de Oostvaardersplassen, en sinds 2010 in het Lauwersmeer De naam White Tailed Tours is een eerbetoon aan de terugkeer van deze geweldige roofvogel!

White Tailed Tours is gestart in 2010. Inmiddels hebben we een flink aantal excursies gedaan, en worden we door onze klanten gewaardeerd om ons enthousiasme en onze vakkennis. Wij nodigen u uit de verslagen van de deelnemers te lezen.

Voor een boeking of informatie kunt u bellen naar het nummer 06-27215024 of mailen naar info@whitetailedtours.nl